Tarcze diamentowe ARIX

Zasady doboru i użytkowania tarcz diamentowych

 • Dobrać odpowiedni rodzaj tarczy do ciętego materiału, z uwzględnieniem średnicy tarczy, mocy maszyny, średnicy wałka, ilości obrotów na minutę.
 • Starannie zamocować tarczę na maszynie, zgodnie z kierunkiem jej obrotu.
 • Przed montażem tarczy oczyścić wałek oraz nakrętkę mocującą.
 • Nie powiększać samodzielnie wewnętrznego otworu tarczy.
 • Dbać o stan techniczny maszyn, a w szczególności o stan łożysk, pierścieni redukcyjnych, dysków dociskowych i wałka napędowego.
 • Nie przekraczać zalecanych głębokości cięcia i prędkości obrotowych tarcz.
 • Głębokie cięcia wykonywać etapowo.
 • Podczas cięcia na sucho chłodzić okresowo tarczę poprzez chwilowe zaprzestanie cięcia.
 • Szlifowanie bocznymi powierzchniami segmentów tarcz jest zabronione.
 • Przy używaniu tarcz przeznaczonych do cięcia wyłącznie na mokro niedopuszczalne jest zastosowanie ich do cięcia na sucho.
 • Tarcze przeznaczone do pracy na sucho mogą być chłodzone wodą w sposób ciągły. Niedopuszczalne jest czasowe, okresowe schładzanie tych tarcz wodą podczas pracy lub zaraz po jej zakończeniu.
 • Przy cięciu na mokro stosować równomierny nacisk przy możliwie stałym posuwie i równomiernym, obfitym schładzaniu wodą.
 • Nie dopuszczać do cięcia materiału o innych właściwościach niż przewidziany dla danego typu tarcz.
 • Nie zaleca się stosowania tarcz uniwersalnych do cięcia materiałów trących (takie zastosowanie może spowodować szybkie zużycie się segmentów lub stępienie i przegrzanie tarczy).
 • W przypadku stępienia się tarczy (iskrzenie) należy ją naostrzyć poprzez krótkotrwałe przecięcie materiału abrazyjnego (np. piaskowca).