Zasady doboru i użytkowania tarcz diamentowych

 • Dobrać odpowiedni rodzaj tarczy do ciętego materiału, z uwzględnieniem średnicy tarczy, mocy maszyny, średnicy wałka, ilości obrotów na minutę.
 • Starannie zamocować tarczę na maszynie, zgodnie z kierunkiem jej obrotu.
 • Przed montażem tarczy oczyścić wałek oraz nakrętkę mocującą.
 • Nie powiększać samodzielnie wewnętrznego otworu tarczy.
 • Dbać o stan techniczny maszyn, a w szczególności o stan łożysk, pierścieni redukcyjnych, dysków dociskowych i wałka napędowego.
 • Nie przekraczać zalecanych głębokości cięcia i prędkości obrotowych tarcz.
 • Głębokie cięcia wykonywać etapowo.
 • Podczas cięcia na sucho chłodzić okresowo tarczę poprzez chwilowe zaprzestanie cięcia.
 • Szlifowanie bocznymi powierzchniami segmentów tarcz jest zabronione.
 • Przy używaniu tarcz przeznaczonych do cięcia wyłącznie na mokro niedopuszczalne jest zastosowanie ich do cięcia na sucho.
 • Tarcze przeznaczone do pracy na sucho mogą być chłodzone wodą w sposób ciągły. Niedopuszczalne jest czasowe, okresowe schładzanie tych tarcz wodą podczas pracy lub zaraz po jej zakończeniu.
 • Przy cięciu na mokro stosować równomierny nacisk przy możliwie stałym posuwie i równomiernym, obfitym schładzaniu wodą.
 • Nie dopuszczać do cięcia materiału o innych właściwościach niż przewidziany dla danego typu tarcz.
 • Nie zaleca się stosowania tarcz uniwersalnych do cięcia materiałów trących (takie zastosowanie może spowodować szybkie zużycie się segmentów lub stępienie i przegrzanie tarczy).
 • W przypadku stępienia się tarczy (iskrzenie) należy ją naostrzyć poprzez krótkotrwałe przecięcie materiału abrazyjnego (np. piaskowca).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *