Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby jak najlepiej zadbać o prywatność naszych klientów prezentujemy zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

CEL I ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności, jest firma NanoTech Diamond Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okrętowej 4, zwana dalej NanoTech Diamond.
Przy rejestracji konta w systemie wykorzystywane są takie dane, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numery NIP i REGON, numer telefonu i adres e-mail. Dane Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez NanoTech Diamond, w szczególności w celu utrzymania stałego kontaktu z Użytkownikami oraz w celu przesyłania im informacji handlowych, w tym poprzez newsletter.
Aby Użytkownik mógł otrzymywać newsletter NanoTech Diamond, niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody, a następnie potwierdzenie dokonania subskrypcji, poprzez kliknięcie w link aktywujący przesłany na podany adres e-mail.
W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanych wiadomościach.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

NanoTech Diamond zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości NanoTech Diamond rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do oferowanych produktów (np. zmiany, promocje) oraz niekomercyjne listy (np. porady techniczne, życzenia).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NanoTech Diamond dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w mailach były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie bierze odpowiedzialności błędy wynikłe z nieprawidłowego przekazania danych przez dostawców lub błędy redakcyjne powstałe w momencie tworzenia newslettera.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

NanoTech Diamond zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie http://ntdpoland.pl/polityka-prywatnosci/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: NanoTech Diamond nie udostępnia innym podmiotom danych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnianie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *